ZÁPISY NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 Divadelná DAMA 2017 DAMA JAZZ - ROCK MINI FEST 10. výročie zboru CHORUS VIA MUSICA Fotky a video zo súťaže v Bojniciach
Termíny ZÁPISOV 
na nový školský rok 2017/2018:
26.4.2017   od 11.00 - 17.00 hod.
18.5.2017    od 11.00 - 17.00 hod.
13.6.2017    od 11.00 - 17.00 hod.
Pozvánka na koncert speváckeho zboru Chorus Via Musica 
a žiakov SZUŠ DAMA 
17.mája 2017 o 18.00 hod. v Ortodoxnej synagóge v Prešove
Milí priatelia a rodičia, 
aj v tomto roku sa na Vás obraciame s výzvou na podporu prostredníctvom poukázania 2% z vašich daní, aby sme takto spoločne podporili vzdelanie a umelecký talent našich detí.smile emoticon
„Umenie je najintenzívnejšia forma individualizmu akú tento svet pozná.“
Oscar Wilde 
„Podstatou každého krásneho diela, každého veľkého diela, je vďačnosť.“
Friedrich Nietzsche 
„Obrázok je báseň bez slov.“
Horatius 
„Umenie sa nezameriava na vonkajší zjav vecí, ale na ich vnútornú hodnotu.“
Aristoteles 
„Zmyslom umenia je zmývať prach každodenného života z našich duší.“
Pablo Picasso