Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií
Pozývame vás na Vianočný koncert žiakov našej školy.
20.12.2018 / utorok
PKO - Čierny orol
o 17:00 hod.
Pozývame vás na Vianočný koncert 
"DAMA JAZZ-ROCK FEST"
20.12.2018 / štvrtok
Bizarre - sídl. III
od 18.00 hod.
Pozvánka na ZÁPISY na herectvo:
3.9.2018 - 14.9.2018
Plzenská č. 2 v Prešove
„Umenie je najintenzívnejšia forma individualizmu akú tento svet pozná.“
Oscar Wilde 
„Podstatou každého krásneho diela, každého veľkého diela, je vďačnosť.“
Friedrich Nietzsche 
„Obrázok je báseň bez slov.“
Horatius 
„Umenie sa nezameriava na vonkajší zjav vecí, ale na ich vnútornú hodnotu.“
Aristoteles 
„Zmyslom umenia je zmývať prach každodenného života z našich duší.“
Pablo Picasso