Elektronická prihláška na štúdium! Prázdniny v školskom roku 2017/2018
POZÝVAME VÁS NA ZÁPISY
na nový školský rok 2017/2018:
4.9.2017 - 14.9.2017
od 10:00 hod. - 17:30 hod.
Hudobný odbor I Tanečný odbor I Výtvarný odbor I Literárno-dramatický odbor I Audiovizuálna a multimediálna tvorba
Pozvánka na Záverečný hudobný koncert - 21. júna 2017 (v stredu) v PKO Čierny Orol v Prešove o 17.00 hod.
Pozývame Vás na tanečné vystúpenie našich žiakov, 
ktoré bude 20. júna 2017 (v utorok) 
v kine SCALA o 17.00 hod.
„Umenie je najintenzívnejšia forma individualizmu akú tento svet pozná.“
Oscar Wilde 
„Podstatou každého krásneho diela, každého veľkého diela, je vďačnosť.“
Friedrich Nietzsche 
„Obrázok je báseň bez slov.“
Horatius 
„Umenie sa nezameriava na vonkajší zjav vecí, ale na ich vnútornú hodnotu.“
Aristoteles 
„Zmyslom umenia je zmývať prach každodenného života z našich duší.“
Pablo Picasso