Prehľad prázdnin v školskom roku 2016/2017 Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní...
Milí priatelia a rodičia, 
aj v tomto roku sa na Vás obraciame s výzvou na podporu prostredníctvom poukázania 2% z vašich daní, aby sme takto spoločne podporili vzdelanie a umelecký talent našich detí.smile emoticon
Pozvánka na VII. ročník medzinárodného gitarového festivalu 1.- 2. február 2017
Pozývame Vás na otvorené hodiny BALETU
a na ZÁPIS na II. polrok 2016/2017
„Umenie je najintenzívnejšia forma individualizmu akú tento svet pozná.“
Oscar Wilde 
„Podstatou každého krásneho diela, každého veľkého diela, je vďačnosť.“
Friedrich Nietzsche 
„Obrázok je báseň bez slov.“
Horatius 
„Umenie sa nezameriava na vonkajší zjav vecí, ale na ich vnútornú hodnotu.“
Aristoteles 
„Zmyslom umenia je zmývať prach každodenného života z našich duší.“
Pablo Picasso