DAMAFEST 2016 Koncert absolventov a mladých hudobníkov DAMA JAZZ ROCK FEST - jún 2016 Videoklip IMT SMILE Zápis žiakov na 2016/2017
Milí priatelia, srdečne Vás všetkých pozývame na kultúrne akcie, divadelné predstavenia a koncerty našej školy.
Milí priaznivci dobrej muziky,
aj tohto roku pre Vás pripravujeme pestrý júnový mix podujatí a skvelej hudby,
 ktorý odštartujeme Rockovo Jazzovým Festivalom, na ktorý Vás týmto srdečne pozývame!
Srdečne Vás všetkých pozývame na absolventský koncert žiakov našej SZUŠ, ktorý sa uskutoční v dvoch termínoch: 25. mája 2016 a 2.júna 2016 o 17:00 hod. v Kolégiu pri Trojici.
„Umenie je najintenzívnejšia forma individualizmu akú tento svet pozná.“
Oscar Wilde 
„Podstatou každého krásneho diela, každého veľkého diela, je vďačnosť.“
Friedrich Nietzsche 
„Obrázok je báseň bez slov.“
Horatius 
„Umenie sa nezameriava na vonkajší zjav vecí, ale na ich vnútornú hodnotu.“
Aristoteles 
„Zmyslom umenia je zmývať prach každodenného života z našich duší.“
Pablo Picasso