Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

DOKUMENTY ŠKOLY

Rámcové učebné plány

Rámcové učebné plány
24. 5. 2018     706 ...celý článok >>
Štátny vzdelávací program pre ZUŠ

Štátny vzdelávací program pre ZUŠ
24. 5. 2018     615 ...celý článok >>
Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé odbory ZUŠ

Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé odbory ZUŠ
24. 5. 2018     653 ...celý článok >>
Školský vzdelávací program

Súkromná základná umelecká škola
22. 5. 2018     638 ...celý článok >>
Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

18. 1. 2018     1119 ...celý článok >>
HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE

Rozpis vyučovacích hodín hudobnej náuky
9. 9. 2016     4632 ...celý článok >>
Elementárna hudobná teória

Učebný text pre odbor učiteľstvo
2. 7. 2015     6899 ...celý článok >>