Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018 VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018 VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018) Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

DOKUMENTY ŠKOLY

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina Súkromnej základnej umeleckej školy
31. 1. 2019     97 ...celý článok >>
Rámcové učebné plány

Rámcové učebné plány
24. 5. 2018     985 ...celý článok >>
Štátny vzdelávací program pre ZUŠ

Štátny vzdelávací program pre ZUŠ
24. 5. 2018     876 ...celý článok >>
Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé odbory ZUŠ

Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé odbory ZUŠ
24. 5. 2018     906 ...celý článok >>
Školský vzdelávací program

Súkromná základná umelecká škola
22. 5. 2018     918 ...celý článok >>
Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

18. 1. 2018     1465 ...celý článok >>