Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018 VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018 VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018) Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

AKTUÁLNE OZNAMY

1 2 3 4 5
Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní...


Milí priatelia a rodičia,
aj v tomto roku sa na Vás obraciame s výzvou na podporu prostredníctvom poukázania 2% z vašich daní, aby sme takto spoločne podporili vzdelanie a umelecký talent našich detí.smile emoticon
23. 3. 2015     11892 ...celý článok >>
JARNÉ PRÁZDNINY 2019

OZNAM
18. 2. 2019     87 ...celý článok >>
Úspechy našich žiakov

Prehľad súťaží a úspechov našich žiakov v školskom roku 2018/2019
(k januáru 2019)
6. 2. 2019     167 ...celý článok >>
Oznam o výsledku voľby riaditeľa školy

Zápisnica z výberového konania na funkciu riaditeľa.
23. 1. 2019     210 ...celý článok >>
Oznámenie o poskytnutí dotácie


9. 1. 2019     221 ...celý článok >>
Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO

Fotky z Vianočného koncertu žiakov SZUŠ DAMA
20. 12. 2018     340 ...celý článok >>
Výberové konanie na riaditeľa SZUŠ (2019)

Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, Námestie legionárov 5, Prešov, Marián Burgr - DAMA, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 


vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 
riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy 
Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov 


s termínom nástupu do funkcie: 1. februára 2019
12. 12. 2018     257 ...celý článok >>
RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 29.10.2018 (pondelok)


24. 10. 2018     351 ...celý článok >>
Spevácka súťaž v Medzilaborciach!

Blahoželáme oceneným žiačkam v speváckej súťaži!
23. 10. 2018     478 ...celý článok >>
Hudobná náuka - rozpis teórií

Školský rok 2018/2019
27. 9. 2018     836 ...celý článok >>
Aktuálne termíny a časy zápisov 2018/19 - podľa odborov

POZOR:
Aktuálny prehľad termínov a časov zápisov žiakov na nový školský rok 2018/2019 - podľa jednotlivých odborov.
31. 8. 2018     889 ...celý článok >>
Výtvarný odbor - Výstava v SCALE

Výstava výtvarných prác žiakov pani učiteľky Mgr. Tatiany Bachurovej PhD.
27. 6. 2018     943 ...celý článok >>