Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018 VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018 VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018) Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

TLAČIVÁ

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tlačivo - Súhlas zákonného zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle,  z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008  Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22. 5. 2018     740 ...celý článok >>
Čestné prehlásenie pre zber údajov

Čestné prehlásenie pre zber údajov - školský rok 2017/2018
24. 4. 2018     828 ...celý článok >>
Žiadosť o ukončenie štúdia

Žiadosť o ukončenie štúdia žiaka Súkromnej základnej umeleckej školy
24. 4. 2018     856 ...celý článok >>
Prihláška žiaka na štúdium

Prihláška žiaka na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole
20. 3. 2015     8778 ...celý článok >>