Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

TLAČIVÁ

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tlačivo - Súhlas zákonného zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle,  z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008  Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22. 5. 2018     544 ...celý článok >>
Čestné prehlásenie pre zber údajov

Čestné prehlásenie pre zber údajov - školský rok 2017/2018
24. 4. 2018     618 ...celý článok >>
Žiadosť o ukončenie štúdia

Žiadosť o ukončenie štúdia žiaka Súkromnej základnej umeleckej školy
24. 4. 2018     640 ...celý článok >>
Prihláška žiaka na štúdium

Prihláška žiaka na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole
20. 3. 2015     8166 ...celý článok >>