DAMAFEST JÚN 2019 Koncert ABSOLVENTOV a mladých hudobníkov ZÁPISY 2019/2020 Úspechy našich žiakov

CENNÍK POPLATKOV

Úhrada školného na školský rok 2018/2019


Informácie ohľadom úhrady školného žiakov v školskom roku 2018/2019:

Pobočka Prešov

Hudobný odbor

Tanečný odbor

Herectvo

Audio/video

Výtvarný odbor


Prípravné štúdium

11,00 €

5,00 €

-

-

-

I., II. stupeň

13,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €


Pobočka Prešov

Hudobný odbor

Fotografia Audio/video

Zbor (samostatne, bez hlavného nástroja)

5,00 €

-

Kapela (samostatne, bez hlavného nástroja)

5,00 €

-

Obligát

5,00 €

-

Štúdium pre dospelých

50,00 €

50,00 €


  • Možnosť uplatnenia "Vzdelávacieho poukazu" (vydávajú ho ZŠ a SŠ) vo výške 30,- € 
  • (VP prijímame do 25. septembra 2018 pre šk. rok 2018/2019).
  • Rodičovský príspevok: 10,- €
  • Žiacka knižka: 0,50 € (pre hudobný a tanečný odbor)
                 
ÚDAJE K ÚHRADE ŠKOLNÉHO:

Číslo účtu:           SK22 0200 0000 0033 8262 2254 (VÚB banka)
VS:                      20182019
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko žiaka (meno učiteľa)

(POZOR: pri vklade na účet uvádzajte prosím do poznámky celé meno žiaka/prípadne aj odbor, za ktorý platíte, aby sa predišlo nezrovnalostiam - máme viacero žiakov s rovnakými priezviskami)

V Prešove dňa 30.6.2018


26. 4. 2015     11179