DAMAFEST JÚN 2019 Koncert ABSOLVENTOV a mladých hudobníkov ZÁPISY 2019/2020 Úspechy našich žiakov

KONTAKTY A TELEFÓNNE ČÍSLA

VÝUČBA JEDNOTLIVÝCH ODBOROV A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ ŠKOLY:

  • pobočka SZUŠ DAMA na Nám. legionárov č. 5, na II. poschodí 
  • (hudobný odbor, výtvarný odbor)
  • pobočka na Plzenskej č. 2, na I. poschodí a v priestoroch suterénu budovy
  • (hudobný odbor, odbor herectva, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)
  • pobočka na Jarkovej č. 14 - v budove Dopravoprojektu 
  • (tanečný odbor)


Telefónne číslo a e-mail školy:
tel:       0917 705 227 (sekretariát školy) 

e-mail školy: dama.szus@gmail.com
                      (info@szus-dama.sk)
                       

e-mail riaditeľka školy: kburgrova@gmail.com

Zriaďovateľ:
Marián Burgr
0908 639 131
burgrmarian@szus-dama.sk

Riaditeľka školy:
Mgr. Katarína Burgrová, PhD.
0905 963 130
kburgrova@gmail.com

Hudobný odbor:
tel: 0917 705 227 (sekretariát SZUŠ)
mail: dama.szus@gmail.com                    

Literárno-dramatický odbor:
0917 705 227 (sekretariát školy)

Tanečný odbor:
0918 615 691 (p. uč. Edita Bonková)

Výtvarný odbor:
0917 705 227 (sekretariát školy)

Audiovizuálna a multimediálna tvorba:
0917 705 227 (sekretariát školy)

Ekonomické oddelenie:
Slávka Štefaňáková
0905 549 983 (s.stefanakova@gmail.com)

28. 11. 2016     5541