DAMAFEST JÚN 2019 Koncert ABSOLVENTOV a mladých hudobníkov ZÁPISY 2019/2020 Úspechy našich žiakov

O ŠKOLE

Súkromná základná umelecká škola je členom
"Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR."Súkromná základná umelecká škola vznikla v roku 2006 z iniciatívy jej zriaďovateľa Mariána Burgra. Je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

Naša Súkromná základná umelecká škola v Prešove ponúka vzdelávanie v piatich umeleckých odboroch: 

  • hudobný odbor
  • literárno-dramatický odbor
  • tanečný odbor 
  • audiovizuálna a multimediálna tvorba
  • výtvarný odbor

Vo všetkých odboroch škola zabezpečuje vzdelávanie pre deti od 5 - 15 rokov, pre mládež od 15 - 19 rokov, aj pre dospelých. 

Sídlo školy je v budove na námestí Legionárov 5 v Prešove (budova OZ KOVO - vedľa Sociálnej poisťovne), na II. poschodí.

Základnou myšlienkou školy je prepojenie práce jednotlivých odborov a vzájomná spolupráca detí, učiteľov ale aj rodičov a verejných inštitúcií pri príprave spoločných projektov. Výhodou Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA je, že žiaci majú možnosť využívať získané poznatky priamo v praxi. 

V ich podaní bol tiež obnovený muzikál "Na skle maľované" v réžii Milana Antola, ktorý sa dočkal veľkého úspechu. Momentálne žiaci účinkujú v ešte odvážnejšom a náročnejšom projekte - v muzikáli Pokrvní bratia.

Naša škola je členom Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR.

16. 3. 2015     12454