DAMAFEST JÚN 2019 Koncert ABSOLVENTOV a mladých hudobníkov ZÁPISY 2019/2020 Úspechy našich žiakov

ODBORY
Milí naši budúci žiaci!

Chceli by ste vedieť hrať na hudobnom nástroji, spievať, maľovať, tancovať, hrať v divadle alebo sa venovať príprave filmu, prípadne profesionálne fotografovať? 

Máte možnosť prihlásiť sa do našej umeleckej školy, kde sa Vám budú venovať naši kvalifikovaní učitelia a môžete si vybrať z piatich ponúkaných umeleckých odborov:

  • Hudobný odbor - spev, hudobné nástroje, teoretická príprava
  • Literárno-dramatický odbor - herectvo
  • Tanečný odbor - balet, moderný tanec, ľudový tanec, mažoretky
  • Audiovizuálna a multimediálna tvorba - film, audio, fotografia
  • Výtvarný odbor - kresba, maľba, grafika a práca s materiálom
Bližšie informácie o termínoch a požiadavkách na prijímacie skúšky Vám poskytneme aj na tel. čísle: 0917/705 227.
13. 3. 2015     11169