ZÁPISY 2019/2020 Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... Súťaž v hre na dychových nástrojoch / SNV Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

Prehľad súťaží a úspechov našich žiakov v školskom roku 2018/2019
(k aprílu 2019)Pripravili sme krátky prehľad súťaží, na ktorých sa zatiaľ v tomto školskom roku 2018/2019 zúčastnili a úspešne umiestnili žiaci našej školy. Zoznam budeme priebežne dopĺňať, už teraz máme prihlásených viacerých mladých hudobníkov aj tanečníkov do ďalších vyhlásených súťaží. 
Úspešným žiakom aj ich vyučujúcim učiteľom srdečne blahoželáme! 


6. 2. 2019     285