Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Elokované pracoviská Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA


Elokované pracoviská Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA 
v školskom roku 2017 / 2018:

Plzenská ulica č. 2, Prešov            - hudobný odbor, literárno - dramatický odbor
                                                       - zodp. vedúca: Xénia Rejtová DiS.art.
Jarková č. 14, Prešov                     - tanečný odbor
                                                        - zodp. vedúca: Edita Bonková DiS.art.
ZŠ Šmeralova č. 25, Prešov           - hudobný odbor
ZŠ a MŠ Sedlice č. 3                      - hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor
                                                        - zodp. vedúca: PaedDr. Irena Veverková
ZŠ a MŠ Svinia, Záhradnícka 19    - hudobný odbor
                                                        - zodp. vedúca: Mgr. Tatiana Hrebíková


18. 1. 2018     1259