Kontakty a telefónne čísla

VÝUČBA JEDNOTLIVÝCH ODBOROV A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ ŠKOLY:

  • pobočka SZUŠ DAMA na Nám. legionárov č. 5, na II. poschodí 
  • (hudobný odbor, výtvarný odbor)
  • pobočka na Plzenskej č. 2, na I. poschodí a v priestoroch suterénu budovy
  • (hudobný odbor, odbor herectva, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)
  • pobočka na Jarkovej č. 14 – v budove Dopravoprojektu
  • (tanečný odbor)

 

Telefónne číslo a e-mail školy:

tel:       0917 705 227 (sekretariát školy) 

e-mail školy: dama.szus@gmail.com (info@szus-dama.sk)

e-mail zástupkyňa školy: zastupkyna.szus@gmail.com

Zriaďovateľ:

Marián Burgr 0908 639 131 burgrmarian@szus-dama.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Burgrová, PhD. 0905 963 130 kburgrova@gmail.com

Hudobný odbor:

tel: 0907 384 986 (p. uč. Viktória Norko Marková – zástupca školy) email: zastupkyna.szus@gmail.com                       

Literárno-dramatický odbor:

0917 705 227 (sekretariát školy)

Tanečný odbor: 0918 615 691 (p. uč. Edita Bonková)
Výtvarný odbor: 0917 705 227 (sekretariát školy)

Audiovizuálna a multimediálna tvorba: 0917 705 227 (sekretariát školy)
Ekonomické oddelenie: Slávka Štefaňáková 0905 549 983 (s.stefanakova@gmail.com)

Kontaktný formulár