Elokované pracoviská

Elokované pracoviská Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA v školskom roku 2018 / 2019:
Plzenská ulica č. 2, Prešov- hudobný odbor, literárno - dramatický odbor
- zodp. vedúca: Xénia Rejtová DiS.art.
Jarková č. 14, Prešov- tanečný odbor
- zodp. vedúca: Edita Bonková DiS.art.
ZŠ Šmeralova č. 25, Prešov- hudobný odbor
- zodp. vedúci: Mgr. Miroslav Leško
ZŠ a MŠ Sedlice č. 3- hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor
- zodp. vedúca: Iveta Fiľakovská, DiS.art.
ZŠ a MŠ Svinia, Záhradnícka 19- hudobný odbor
- zodp. vedúca: Mgr. Tatiana Hrebíková